Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar konusunda uzman olan Büromuz müvekkillerine sağlık (hastanecilik), perakende satış, gıda (yiyecek-içecek), inşaat, teknoloji ve telekomünikasyon, e-ticaret gibi farklı birçok sektörde destek vermektedir.
Ekibimiz birleşme ve devralma işlemleri kapsamında; hukuki inceleme (“due diligence”), kapanış ve kapanış sonrası gibi tüm işlem süreçlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Bu çerçevede gerekli tüm hukuki belgenin ve dokümantasyonun hazırlanması, tabi olunan mevzuat incelemelerinin yapılması ve tarafların ticari menfaatleri doğrultusunda işlem sözleşmelerinin hazırlanması konusunda da tecrübe sahibidir.
Ayrıca Büromuz yatırım modelleri ve müzakereleri ile vergi hukuku ile ilgili sorunların çözümünde de tecrübe sahibi olması dolayısıyla, bu alanda müvekkillerine hukuki destek verirken, yapılan işlemi mali yönden de değerlendirme ve müvekkillerine bu yönde tavsiyelerde bulunma kabiliyetine sahiptir.